• english
  • čeština

NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití barvy na dětské otisky

Bodovým nanášením aplikujte barvu na nožičku/ručičku Vašeho dítěte a otiskněte na zvolený podklad. Po zhotovení otisku omyjte nabarvenou pokožku dítěte mýdlem a vlažnou vodou. Vyhněte se kontaktu barvy s ústy a očima.

POZOR! Nebezpečí vdechnutí menších částic. Určeno pouze pro používání dospělými osobami. Obal uchovejte pro případné další použití. Obsahuje důležité informace. Spotřebujte do data uvedeného na obalu, po rozbalení do 1 měsíce.